krzyżowy ogień

krzyżowy ogień
krzyżowy ogień {{/stl_13}}{{stl_7}}'ostrzeliwanie z co najmniej dwu stron': {{/stl_7}}{{stl_10}}Oddział dostał się w krzyżowy ogień artylerii wroga. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • krzyżowy ogień pytań — {{/stl 13}}{{stl 7}} metoda prowadzenia przesłuchania, polegająca na zadawaniu szybko i na przemian wielu błahych i ważnych pytań w celu zdezorientowania badanej osoby; obliczona na mimowolne wyjawienie ukrywanych wiadomości : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ogień — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. ognia; lm D. ogni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciepło i światło powstałe w wyniku spalania się ciał, widoczne w postaci płomieni i żaru; płomień : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mały,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ogień — m I, D. ognia; lm M. ognie, D. ogni 1. «zjawisko wydzielania się ciepła i światła towarzyszące paleniu się ciał, postrzegane w postaci płomieni i żaru; płomień» Jasny, nikły, słaby, wielki ogień. Blask, żar ognia. Słup, strumień, ściana ognia.… …   Słownik języka polskiego

  • krzyżowy — krzyżowywi 1. «mający kształt krzyża, krzyżujący się albo skrzyżowany» ∆ archit. Bazylika krzyżowa «bazylika zbudowana na planie krzyża» ∆ Sklepienie krzyżowe «sklepienie oparte na zasadzie przenikania się pod kątem prostym dwóch sklepień… …   Słownik języka polskiego

  • ogień — 1. Coś piecze, pali kogoś jak ogień, żywym ogniem a) «coś jest przyczyną silnego, przejmującego, piekącego bólu»: Pod palcami czułem na policzku i uchu grubą pręgę, która straszliwie bolała i piekła jak ogień. J. Brzechwa, Owoc. b) «ktoś ma… …   Słownik frazeologiczny

  • krzyżowy — Droga krzyżowa zob. droga 7. Krzyżowy ogień pytań zob. ogień 3 …   Słownik frazeologiczny

  • pytanie — Krzyżowy ogień pytań zob. ogień 3 …   Słownik frazeologiczny

  • pytanie — n I 1. rzecz. od pytać. 2. lm D. pytanieań «zdanie (lub równoważnik zdania) mające intonację pytajną, wypowiedziane w zamiarze dowiedzenia się czegoś, uzyskania zezwolenia na coś itp.» Niedyskretne, nieśmiałe, obcesowe, podchwytliwe pytanie.… …   Słownik języka polskiego

  • pytanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. pytać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}pytanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. pytanieań {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”